Prebiotics คืออะไร

พรีไบโอติกส์ คือ อาหารของโพรไบโอติกส์

เมื่อมีโพรไบโอติกส์ในลำไส้แล้ว ก็ต้องให้อาหารเค้าด้วย เค้าจะได้แข็งแรง อยู่กับเราทำงานให้เราไปนานๆ จึงทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้

ขอบคุณ