วิตามินซี ช่วยขับถ่าย

วิตามินซี เป็นยาระบายอ่อนๆ ทำให้ขับถ่ายง่ายยิ่งขึ้น

ขอบคุณ

หนังสือกินสู้มะเร็ง, เขียนโดย พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล, พิมพ์ พ.ศ. 2564, สำนักพิมพ์ Feel Good