งาดำ เสริม Estrogen

ในงามีสารเซซามิน (Sesamin) ซึ่งจุลินทรีย์ในลำไส้จะเปลี่ยนเป็นสารที่มีฤทธิ์เอสโตรเจน และมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen)

หญิงวัยที่หมดประจำเดือน หรือตัดมดลูก หรือตัดรังไข่ออกไป ร่างกายจะไม่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) อีก ทำให้สภาวะร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไป การทานงาดำจะช่วยปรับให้ร่างกายและจิตใจเสมือนมีเอสโตรเจนต่อไปได้