ของเล่นในวอลดอร์ฟ เป็นวัสดุธรรมชาติ เพราะ..

ของเล่นในวอลดอร์ฟ เป็นวัสดุธรรมชาติ เพราะ..

ส่วนเด่นสำคัญของของเล่นในวอลดอร์ฟ คือ เป็นวัสดุธรรมชาติ เพราะว่าเด็กจะได้เรียนรู้ธรรมชาติและคุณลักษณะของวัสดุ

เช่น เก้าอี้ไม้ มีความหนัก เป็นการสอนคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ โดยที่เด็กไม่รู้ตัว ได้เรียนรู้อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ การที่เราให้เด็กแวดล้อมด้วยสิ่งที่มีพลังชีวิต หรือเคยมีพลังชีวิต เป็นการดีกว่าการล้อมด้วยสิ่งที่มาจากแร่ธาตุ อย่างเช่น พลาสติก

เด็กจะเริ่มเล่นแบบมีจินตนาการมากขึ้น มองเห็นไม้ก็เอามาเป็นโทรศัพท์ได้ มองเห็นสิ่งหนึ่งกลายเป็นสิ่งอื่นๆ ได้ (look the world, see things that represents things) ซึ่งก่อน 2.5 ปีจะยังทำไม่ได้

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เด็กควรได้ของเล่นที่เรียบง่าย เพื่อให้จินตนาการของเด็กเบ่งบานมากขึ้นเท่านั้น (Open-ended toys – everything has possibilities.)

ผ้าชิ้นหนึ่ง อาจะเป็นเครื่องแต่งกาย ย่าม เป็นเตียง หรือเป็นฉากที่สัตว์กำลังไป

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1