🌵🍂 สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเล่นอิสระ 🪵🪨

🌵🍂 สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเล่นอิสระ
คือ ปลอดภัยโดยมีความเสี่ยงที่พอเหมาะ ให้เด็กได้ทดลอง เรียนรู้อะไรด้วยตัวเอง 🪵🪨

สำหรับเด็กแล้ว คือ สภาพแวดล้อมที่เด็กจะไว้วางใจในการเล่นได้นั่นเอง

little forest

เมษายน 21, 2567

🍞🥕🍆 เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ด้วยตัวเอง

ของเล่นจากธรรมชาติรอบตัว เป็นรูปทรงที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีจินตนาการ

ถ้าเราให้ท่อนไม้กับเด็ก ท่อนไม้นั้นจะกลายเป็นอะไรก็ได้ตามที่เขาคิด เป็นรถก็ได้​ เป็นเรือก็ได้​ เป็นเครื่องบินก็ได้

หากเราให้ของเล่นสำเร็จรูป​ เช่น​ รถยนต์เด็กเล่น​ มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้ว​ นอกจากรถยนต์​

little forest

เมษายน 21, 2567

ของเล่นจากธรรมชาติ เสริมจินตนาการให้เด็ก 🪵🍃

ของเล่นจากธรรมชาติรอบตัว เป็นรูปทรงที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีจินตนาการ

ถ้าเราให้ท่อนไม้กับเด็ก ท่อนไม้นั้นจะกลายเป็นอะไรก็ได้ตามที่เขาคิด เป็นรถก็ได้​ เป็นเรือก็ได้​ เป็นเครื่องบินก็ได้

หากเราให้ของเล่นสำเร็จรูป​ เช่น​ รถยนต์เด็กเล่น​ มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้ว​ นอกจากรถยนต์​

little forest

เมษายน 21, 2567

การเล่นเป็นงานของเด็ก

“การเล่นเป็นงานของเด็ก” ในการส่งเสริมความเป็นอิสระของการเป็นเด็ก

ให้เวลากับงานสำคัญของวัยเด็ก ซึ่งก็คือการเล่น

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

สมาธิ กับ การเล่น

เด็กที่เล่นในสภาพที่ดิ่งลึกแบบนี้เปรียบเสมือนกับผู้ใหญ่ที่กำลังทำสมาธิ

การเปรียบเทียบการเล่นกับการทำสมาธิทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเล่นที่ลึกซึ้ง เราต่างทราบดีถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา ซึ่งช่วยลดระดับความเครียด และมีสุขภาพจิตที่ดี

Read more…

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

การเล่นด้วยตัวเองมีประโยชน์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และความคิด

อีกทั้งช่วยให้เด็กเข้าใจโลกรอบตัว กระตุ้นการทดลอง และช่วยในการจัดการกับความยากลำบาก

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

การเล่นที่เด็กสร้างเอง ดีอย่างไร

การเล่นที่เด็กสร้างเองนี้ ส่งเสริมการพัฒนาวัยเด็กให้สมบูรณ์

เด็กเรียนรู้การรอในคิว การต่อรอง แก้ไขความขัดแย้ง และการแบ่งปัน พวกเขาพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ และความสามารถในการฟัง

Read more…

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

อิสระในการเล่น เชื่อมโยงกับอิสระทางความคิด

การเล่นอิสระ เป็นการเล่นที่มีคุณค่าต่อจิตใจและจิตวิญญาณ รวมถึงช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่สมบูรณ์ในวัยเด็ก

โดยเฉพาะการมีอิสระในการเล่น เชื่อมโยงกับการมีอิสระทางความคิดในช่วงวัยต่อมา การเล่นอิสระยังทำให้เด็กมีความสามารถกำหนดอนาคตและค้นพบที่ทางของตนเองบนโลกด้วย

Read more…

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

สังเกตเด็ก มากกว่าเป็นผู้ชี้นำ

รอดูชั่วครู่ก่อนที่จะเข้าไปแทรกแซงก็อาจจะเกิดการทดลองที่น่าสนใจ อาจทำให้การเล่นเคลื่อนไปสู่สถานการณ์ที่แตกต่างออกไป หรือได้เห็นว่าลูกพยายามเอาตัวรอดด้วยตนเองอย่างไร

Read more…

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

เมื่อเราไม่มีเวลาเล่นด้วย จะทำอย่างไร

เวลาที่เราไม่มีเวลาเล่นด้วย เราอาจใช้ความสร้างสรรค์ของเรา หรือ creative play ให้เป็นสถานการณ์ที่เราทำงานไปได้ และมี interaction กับเด็กไปด้วย

little forest

กันยายน 9, 2566

เมื่อมีเด็กที่ผลักเพื่อนบ่อย จะทำอย่างไร

เด็กอาจขาดทักษะสังคมในการเล่นนี้ เมื่อเขาอยากมีส่วนร่วมอาจใช้การผลัก

เราแค่เข้าช่วยเหลือการเล่นในทิศทางบวกได้ เช่น “เธอมีมือที่ใหญ่มากเลย เราต้องการมือที่ใหญ่นี้มาช่วยสิ่งนี้”

Read more…

little forest

กันยายน 9, 2566

เมื่อเล่านิทานแล้วเด็กไม่ค่อยสนใจ จะทำอย่างไร

ตอนเราเล่านิทานเมื่อมีเด็กไม่สนใจ เราต้องใส่สีสัน ความชัดเจนของรายละเอียดนิทาน จินตนาการจะช่วยดึงให้เด็กสนใจได้

little forest

กันยายน 9, 2566

เด็กเลียนแบบสภาวะภายในของเราด้วย

เด็กไม่ได้เลียนแบบเฉพาะสภาวะภายนอกของเรา เด็กยังเลียนแบบสภาวะภายในของเราด้วย เราจึงต้องมีจินตนาการในการนำการเล่น

little forest

กันยายน 9, 2566

ให้เด็กเล่นของเล่นที่เรียบง่าย ช่วยให้เด็กมีจินตนาการ

เด็กบางคนที่เล่นของเล่นที่ซับซ้อนเกินไป จะทำให้เด็กขาดจินตนาการกับการเล่นที่เรียบง่าย

little forest

กันยายน 9, 2566

เล่นๆ อยู่ แล้วเด็กทะเลาะกัน จะทำอย่างไร

บางทีอาจมีทะเลาะกัน ครูก็อาจหันเข้าหากำแพง แล้วพูดกับกำแพงว่า “ในอนุบาลเราดูแลกันและกัน” หรือบางทีก็อาจพูดว่า “รู้ไหมในบางประเทศก็มีกษัตริย์สองพระองค์”

little forest

กันยายน 9, 2566

ไม่ทำลายจินตนาการของเด็กระหว่างเล่น

ในช่วง 2.5-5 ปี การเล่นของเด็กเหมือนอยู่ในฟองสบู่อันงดงาม อาจมีบ้างที่เราต้องเข้าไปแทรกแซงที่อาจเกิดอันตราย แต่เราก็ต้องมั่นใจว่าจะไม่ไปทำลายจินตนาการอันสวยงามนั้น

เช่น ครูเห็นเด็กวิ่งวนไปมาอยู่นาน ครูอาจจะไปยืนและบอกว่า ถนนนี้ปิดแล้ว เด็กก็จะมีพัฒนาการเล่นหนีเส้นทางนั้นได้

แค่หยอดไอเดียใหม่เข้าไป เด็กอาจเล่นต่อตามที่เราเสนอ หรือเล่นอย่างอื่นไปเลย เหมือนเราแค่แตะเบาๆ ที่ลูกโป่งนั้น ไม่ได้ไปควบคุม

Read more…

little forest

กันยายน 9, 2566

เด็ก 2.5-5 ขวบ ชอบสร้างบ้าน ชอบกลิ้ง ชอบสร้างเพลา

ในอนุบาลก็จะต้องมีอะไรสำหรับเล่นการสร้าง

เด็กๆ จะเรียนรู้สร้างบ้านที่จะไม่ล้มลงมา (Constructing things) เด็กๆ วัยนี้ก็จะเอาจริงเอาจังกับการต่อ กลิ้งสิ่งของ ฝึกใช้เพลา เด็กๆ ก็จะพยายามอย่างมากในการสร้างล้อ เพลา…

Read more…

little forest

กันยายน 9, 2566

ของเล่นในวอลดอร์ฟ เป็นวัสดุธรรมชาติ เพราะ..

ส่วนเด่นสำคัญของของเล่นในวอลดอร์ฟ คือ เป็นวัสดุธรรมชาติ เพราะว่าเด็กจะได้เรียนรู้ธรรมชาติและคุณลักษณะของวัสดุ

เช่น เก้าอี้ไม้ มีความหนัก เป็นการสอนคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ โดยที่เด็กไม่รู้ตัว

Read more…

little forest

กันยายน 9, 2566

เด็ก 2.5-5 ปี เล่นของเล่นที่เรียบง่าย ให้จินตนาการเบ่งบาน

เด็ก 2.5-5 ปี เป็นช่วงเวลาที่เด็กควรได้ของเล่นที่เรียบง่าย

เด็กจะเริ่มเล่นแบบมีจินตนาการมากขึ้น มองเห็นไม้ก็เอามาเป็นโทรศัพท์ได้ มองเห็นสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งอื่นๆ ได้ ซึ่งก่อน 2.5 ปีจะยังทำไม่ได้

Read more…

little forest

กันยายน 9, 2566

ช่วง 2.5-5 ปี เด็กไม่ต้องการการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในการเล่นแล้ว

แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยเด็กบางคนอาจเข้ามามีส่วนร่วม มาช่วย

การที่เด็กเล่น และผู้ใหญ่ทำงานที่มีเป้าประสงค์ เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับเด็ก

little forest

กันยายน 9, 2566

ไม่ต้องถามว่า รู้สึกอย่างไร ..แค่สังเกตเราก็จะรู้

ถ้าเราสังเกตเด็ก เราจะรู้อยู่แล้วว่าเด็กรู้สึกยังไงผ่านการมองเห็นท่าทาง  การแสดงออก

การที่พ่อแม่ไปถามจะยิ่งทำให้เด็ก preoccupy with yourself เราจะหลีกเลี่ยงการ push เด็กแบบนั้น

little forest

สิงหาคม 24, 2566

เวลาร้องเพลงเด็ก ต้องร้องโทนสูงไหม

ช่วง 7 ปีแรก เด็กกำลังสร้างอวัยวะทั้งหมด กล่องเสียงของเด็กก็จะเสียหายได้ง่าย ยังบอบบาง pitch ที่เหมาะสมสำหรับเด็กจึงอยู่ประมาณเสียงสูง

แต่เสียงของผู้ใหญ่จะอยู่ประมาณเสียง A (ลา) เนื่องจากเด็กๆ จะเลียนแบบเรา ถ้าเราร้องระดับเสียงที่ไม่เหมาะกับเสียงเด็ก เสียงต่ำไปก็จะไปทำลายกล่องเสียงของเด็กๆ ได้

little forest

สิงหาคม 24, 2566

พูดแต่ภาษาอังกฤษกับลูก ไม่พูดไทยเลย จะดีไหม

เมื่อเด็กถูกห้ามไม่ให้พูดภาษาแม่ เด็กอาจจะพอเข้าใจได้ว่า ถ้าในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ต้องพูดเฉพาะภาษาอังกฤษ

การทำให้เด็กรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นภาษาชั้นสองเป็นสิ่งที่ไม่ควร แน่นอนว่าภาษาอังกฤษมีประโยขน์ แต่การลดค่าภาษาของตัวเราเองเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม

little forest

สิงหาคม 24, 2566

เด็กเริ่มค้นพบตัวเอง เมื่อเด็กเริ่มพูด “I”

การพูดว่า “ฉัน” แปลว่าเด็กเกิดการตระหนักรู้ในตัวเองแล้ว ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เลียนแบบได้ เป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวมากสำหรับเด็ก

แต่ไม่ต้องประคบประหงมกับความเป็น “I”

อยากกินอะไร จะเอาอันไหน จะทำให้กลายเป็นเด็กช่างเลือก เราใส่ใจ เรารับรู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร แต่ไม่ต้องไปเน้น

Read more ..

little forest

สิงหาคม 24, 2566

พ่อแม่ต้องพูดภาษาแม่ของตัวเอง

สำคัญมากที่เด็กน้อยกว่า 3 ปี พ่อแม่จะต้องพูดภาษาแม่ของตัวเอง

เป็นเรื่องที่สำคัญต่อจิตวิญญาณด้วย เป็นสัมผัสทางใจในการเป็นคนชนชาตินั้นๆ ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงภายในอย่างมาก เป็นภาษาที่ติดตัวเรา

ถ้าตอนเด็กๆ พ่อแม่ใช้ภาษาที่ตัวเองไม่ได้พูดได้อย่างคล่องมากๆ โตขึ้นมาเด็กจะมีแนวโน้มว่า อยู่ที่ไหนก็รู้สึกว่าไม่ใช่บ้านของตัวเอง

little forest

สิงหาคม 24, 2566

เวลาที่เด็กถาม เราต้องตอบทุกครั้งไหม

เด็กเล็กๆ ที่เค้ามาถามคำถาม แต่บางทีเค้าไม่ได้ต้องการคำตอบ เค้าแค่เพียงต้องการสร้างความสัมพันธ์กับเรา

เวลาที่เด็กกลับจากอนุบาล สิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือหาอะไรให้เค้ากิน พาไปเดิน การไปเดินเป็นจังหวะแบบแผน การเดินเคียงข้างไปด้วยกันเป็นจังหวะที่ดีที่จะสนทนา เด็กอาจจะเริ่มเล่าออกมาเอง

little forest

สิงหาคม 24, 2566

เราจะไม่เล่นเกมความจำ จนกว่าเด็กจะอายุ 6-7 ปี

จนกว่าเด็กจะอายุ 6-7 ปี เราจะไม่เล่นเกมความจำ แน่นอนว่าเด็กๆ จำได้ว่าต้องทำอะไร แต่เราจะไม่ไปถาม ปล่อยให้เด็กเติบโตอย่างอิสระด้วยเจตจำนงของเค้า

Read more…

little forest

สิงหาคม 24, 2566

เมื่อเด็กได้เคลื่อนไหวอิสระ คือ เด็กกำลังมีพัฒนาการ

เมื่อเราให้เด็กได้เคลื่อนไหวอิสระ คือเราส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

หลานชายครูคนโตขาดโอกาสพัฒนามาก เพราะมีคนคอยมาช่วยประคองตลอด ในขณะที่หลานสาวอีกคนมีโอกาสเยอะ คลานได้เร็ว ช่วยเหลือตัวเองได้เร็ว

Read more…

little forest

สิงหาคม 1, 2566

Warning: Undefined array key "offset_start" in /home/613938.cloudwaysapps.com/juaxezjdkp/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
1 2 3