ให้เด็กเล่นของเล่นที่เรียบง่าย ช่วยให้เด็กมีจินตนาการ

ให้เด็กเล่นของเล่นที่เรียบง่าย ช่วยให้เด็กมีจินตนาการ

เด็กบางคนที่เล่นของเล่นที่ซับซ้อนเกินไป จะทำให้เด็กขาดจินตนาการกับการเล่นที่เรียบง่าย

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1