เมื่อมีเด็กที่ผลักเพื่อนบ่อย จะทำอย่างไร

เมื่อมีเด็กที่ผลักเพื่อนบ่อย จะทำอย่างไร

เด็กอาจขาดทักษะสังคมในการเล่นนี้ เมื่อเขาอยากมีส่วนร่วมอาจใช้การผลัก

เราแค่เข้าช่วยเหลือการเล่นในทิศทางบวกได้ เช่น “เธอมีมือที่ใหญ่มากเลย เราต้องการมือที่ใหญ่นี้มาช่วยสิ่งนี้”

เด็กอาจขาด social skills ทักษะสังคมในการเล่นนี้ เมื่อเขาอยากมีส่วนร่วมอาจใช้การผลัก เราต้องระมัดระวังตัวเรา เรามักจะได้ยินผู้ใหญ่พูดว่า “เธอทำอย่างนี้ตลอดเลยนะ” “เธอผลักเพื่อนตลอดเลยนะ” ซึ่งไม่จริง เด็กอาจทำบ่อย แต่ไม่ได้ทำทุกครั้ง

เราอาจต้องคอยมองหาสิ่งที่เขาทำตรงข้าม create space to carry picture positive way และหาโอกาสเข้าไป intervene การเล่นใน positive direction เช่น “เธอมีมือที่ใหญ่มากเลย เราต้องการมือที่ใหญ่นี้มาช่วยสิ่งนี้” เรากำลังสื่อว่า เขาเพียงแค่ยังใช้มือได้ไม่ดีนัก ซึ่งเหมาะกับการพูดกับเด็ก 4.5 ปีขึ้นไป เราให้เด็กช่วยงานที่เขาจะชอบ ทำ เพื่อฝึกใช้มือไม้ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้กลับไปเล่นกับเพื่อนๆ จะเป็นการดีด้วยที่เป็นงานที่ทำให้ทุกคน “ครูและ…ช่วยกันหั่นแครอทให้ทุกคนวันนี้”

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1