ไม่ต้องถามว่า รู้สึกอย่างไร ..แค่สังเกตเราก็จะรู้

ไม่ต้องถามว่า รู้สึกอย่างไร ..แค่สังเกตเราก็จะรู้

คนทั่วไปมักชอบถามว่าเด็กรู้สึกอย่างไร แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ เรารู้อยู่แล้วว่าเด็กรู้สึกยังไงผ่านการมองเห็นท่าทาง  การแสดงออก การที่พ่อแม่ไปถามจะยิ่งทำให้เด็ก preoccupy with yourself เราจะหลีกเลี่ยงการ push เด็กแบบนั้น

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1