เด็กเลียนแบบสภาวะภายในของเราด้วย

เด็กเลียนแบบสภาวะภายในของเราด้วย

เด็กไม่ได้เลียนแบบเฉพาะสภาวะภายนอกของเรา เด็กยังเลียนแบบสภาวะภายในของเราด้วย เราจึงต้องมีจินตนาการในการนำการเล่น

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1