เล่นๆ อยู่ แล้วเด็กทะเลาะกัน จะทำอย่างไร

เล่นๆ อยู่ แล้วเด็กทะเลาะกัน จะทำอย่างไร

บางทีอาจมีทะเลาะกัน ครูก็อาจหันเข้าหากำแพง แล้วพูดกับกำแพงว่า

“ในอนุบาลเราดูแลกันและกัน”

หรือบางทีก็อาจพูดว่า

“รู้ไหมในบางประเทศก็มีกษัตริย์สองพระองค์”

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1