ตัวอย่างกิจกรรมที่ชวนเด็กๆ ทำ

ชวนเดินเล่นในสวน ดูเป็ดไก่ ดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก • ระบายสี เล่านิทานให้ฟัง นวด • จัดโต๊ะ ชวนทำอาหาร ชวนประดิษฐ์สิ่งของ