เด็ก 2.5-5 ปี เล่นของเล่นที่เรียบง่าย ให้จินตนาการเบ่งบาน

เด็ก 2.5-5 ปี เล่นของเล่นที่เรียบง่าย ให้จินตนาการเบ่งบาน

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เด็กควรได้ของเล่นที่เรียบง่าย เพื่อให้จินตนาการของเด็กเบ่งบานมากขึ้นเท่านั้น (Open-ended toys – everything has possibilities.)

เด็กจะเริ่มเล่นแบบมีจินตนาการมากขึ้น มองเห็นไม้ก็เอามาเป็นโทรศัพท์ได้ look the world, see things that represents things ซึ่งก่อน 2.5 ปีจะยังทำไม่ได้

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เด็กควรได้ของเล่นที่เรียบง่าย เพื่อให้จินตนาการของเด็กเบ่งบานมากขึ้นเท่านั้น (Open-ended toys – everything has possibilities.)

ผ้าชิ้นหนึ่ง อาจะเป็นเครื่องแต่งกาย ย่าม เป็นเตียง หรือเป็นฉากที่สัตว์กำลังไป

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1