แบคทีเรียที่ลดลงอาจทำให้เป็นโรคเบาหวาน

มีงานวิจัยพบว่า การลดลงของแบคทีเรียดีหลายสายพันธุ์สัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 1