การเล่นเป็นงานของเด็ก

การเล่นด้วยตัวเองของเด็ก (self-directed play in the Waldorf Kindergarten) เป็นอย่างไร

“การเล่นเป็นงานของเด็ก” ในการส่งเสริมความเป็นอิสระของการเป็นเด็ก ให้เวลากับงานสำคัญของวัยเด็ก ซึ่งก็คือการเล่น

ขอบคุณจากหัวใจ

การเล่นด้วยตัวเองของเด็ก, เพจ ศิลปะด้านใน

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์