พูดแต่ภาษาอังกฤษกับลูก ไม่พูดไทยเลย จะดีไหม

แน่นอนว่าภาษาอังกฤษมีประโยขน์ แต่อย่าลดค่าภาษาของตัวเราเอง

เมื่อเด็กถูกห้ามไม่ให้พูดภาษาแม่ เด็กอาจจะพอเข้าใจได้ว่า ถ้าในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ต้องพูดเฉพาะภาษาอังกฤษ การทำให้เด็กรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นภาษาชั้นสองเป็นสิ่งที่ไม่ควร แน่นอนว่าภาษาอังกฤษมีประโยขน์ แต่การลดค่าภาษาของตัวเราเองเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1