เราจะไม่เล่นเกมความจำ จนกว่าเด็กจะอายุ 6-7 ปี

จนกว่าเด็กจะอายุ 6-7 ปี เราจะไม่เล่นเกมความจำ แน่นอนว่าเด็กๆ จำได้ว่าต้องทำอะไร แต่เราจะไม่ไปถาม ปล่อยให้เด็กเติบโตอย่างอิสระด้วยเจตจำนงของเค้า

การศึกษาที่ให้เด็กจำตัวอักษรตั้งแต่อนุบาลเป็นสิ่งที่ไม่ทำในการศึกษาวอลดอร์ฟ

เรามีหน้าที่ educate will ให้เด็กๆ ในช่วงอนุบาล เราจะไม่ educate thinking

วอลดอร์ฟมองว่าถ้าเด็กได้รับประสบการณ์ที่ดี engage เด็ก สร้างสิ่งแวดล้อมในการเลียนแบบที่ดีและเหมาะสม ความคิดจะพัฒนาขึ้นเอง

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1