เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด
: ให้เด็กได้เล่น(อิสระ)

เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด

เด็กต้องการ ‘การเล่น’ เพราะ..

เนื้อหาการเรียนเร็วเกินกว่าช่วงวัย ที่เราถือว่าประสบความสำเร็จ แต่เป็นเพียงความสำเร็จทางโลก

เมื่อเด็กเติบโตขึ้นและย้อนกลับไปดู สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในช่วงเวลาเหล่านี้ คือ ‘การเล่น’

เขาต้องการเห็นโลกที่มันดี ได้อยู่กับเพื่อนๆ ไม่ต้องคิดมาก
เห็นโลกที่งาม มีประสบการณ์ที่จะทำอะไรโดยไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมาย ไม่ต้องแข่งขันก็ได้ แต่ทำแล้วมีความสุข
และได้คิดว่า จริงๆ แล้วฉันอยากเป็นอะไร

ถ้าการศึกษาของเราไม่ให้ความสำคัญกับการเข้ามาตื่นรู้ของจิตวิญญาณ เช่น บอกว่าเด็กทุกคน 3 ขวบ หรือ 7 ขวบต้องเรียนสิ่งที่ยากเกินช่วงวัยอย่างท่องสูตรคูณ หรือเนื้อหาการเรียนเร็วเกินกว่าช่วงวัย ที่เราถือว่าประสบความสำเร็จ แต่เป็นเพียงความสำเร็จทางโลก

เด็กต้องการ ‘การเล่น’ เพราะ..

เมื่อเด็กเติบโตขึ้นและย้อนกลับไปดู สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในช่วงเวลาเหล่านี้ คือ ‘การเล่น’ เขาต้องการเห็นโลกที่มันดี ได้อยู่กับเพื่อน ๆ ไม่ต้องคิดมาก เห็นโลกที่งาม มีประสบการณ์ที่จะทำอะไรโดยไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมาย ไม่ต้องแข่งขันก็ได้ แต่ทำแล้วมีความสุข อย่างงานอดิเรก กิจกรรมยามว่าง เด็กบางคนไม่มีเลย ทั้งที่เป็นสิ่งที่ควรจะมีในช่วงอายุ 7-14 ปี

จริงๆ แล้ว ฉันอยากเป็นอะไร

และสุดท้ายมีโอกาสคิดสักนิดว่า จริงๆ แล้วฉันอยากเป็นอะไร

เมื่อจิตวิญญาณถูกเติมเต็ม ก็จะมีสุขภาพจิตใจที่ดี

ถ้าตรงนี้ไม่ถูกเติมเต็ม นั่นจะเป็นปัญหาว่า นำไปสู่การรู้สึกเจ็บป่วยทางจิตใจ จิตวิญญาณ ซึมเศร้า หมดอาลัย ท้อแท้ และนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่ว่า ฉันไม่อยากอยู่แล้ว จะเป็นเหตุการณ์ที่มากขึ้นและมากขึ้นไปเรื่อยๆ

ศิลปะและดนตรี ช่วยเยียวยา

เราต้องย้อนกลับมาดูว่า ‘แล้วการศึกษาของเราได้ช่วงชิงวันเวลาที่จิตวิญญาณของเราจะตื่นรู้ เพื่อที่จะรับรู้ความจริง ความงาม ความดี ไปจนหมดเลยหรือเปล่า’ ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ของศิลปะ ดนตรี ที่จะมาช่วยเยียวยาผู้คนให้กลับไปเห็นความจริง ความดี และความงามอีกครั้ง

หมอปอง นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
แพทย์ธรรมชาติบำบัดตามแนวทางมนุษยปรัชญา

ขอบคุณจากหัวใจ

เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด, เพจ ศิลปะด้านใน

เนื้อหา : หมอปอง นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
แพทย์ธรรมชาติบำบัดตามแนวทางมนุษยปรัชญา
ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์