สังเกตเด็ก มากกว่าเป็นผู้ชี้นำ

5 วิธีสนับสนุนให้เด็กเล่นอิสระ : To support Free Play

รอดูชั่วครู่ก่อนที่จะเข้าไปแทรกแซงก็อาจจะเกิดการทดลองที่น่าสนใจ อาจทำให้การเล่นเคลื่อนไปสู่สถานการณ์ที่แตกต่างออกไป หรือได้เห็นว่าลูกพยายามเอาตัวรอดด้วยตนเองอย่างไร

การสังเกตเด็กยังช่วยให้เรารู้จักเขาในระดับที่ลึกขึ้น การทำความเข้าใจในการเล่นของเด็กสามารถบอกเราเกี่ยวกับความยากลำบากที่เขากำลังผชิญ หรือแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังพัฒนาทางด้านใด

การพัฒนาทักษะการสังเกตของเราช่วยให้สามารถสังเกตการเล่นของลูกได้มากกว่าที่จะเป็นผู้ชี้นำ โดยที่มีบางเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองจะต้องชี้นำการเล่นของเด็ก ถ้าหากการเล่นนั้นไม่ปลอดภัย แต่ช้าก่อน การรอดูชั่วครู่ก่อนที่จะเข้าไปแทรกแซงก็อาจจะเกิดการทดลองที่น่าสนใจ อาจทำให้การเล่นเคลื่อนไปสู่สถานการณ์ที่แตกต่างออกไป หรือได้เห็นว่าลูกพยายามเอาตัวรอดด้วยตนเองอย่างไร การสังเกตเด็กยังช่วยให้เรารู้จักเขาในระดับที่ลึกขึ้น การทำความเข้าใจในการเล่นของเด็กสามารถบอกเราเกี่ยวกับความยากลำบากที่เขากำลังผชิญ หรือแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังพัฒนาทางด้านใด

ขอบคุณจากหัวใจ

5 วิธีสนับสนุนให้เด็กเล่นอิสระ, เพจ ศิลปะด้านใน

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์