การเล่นที่เด็กสร้างเอง ดีอย่างไร

การเล่นด้วยตัวเองของเด็ก (self-directed play in the Waldorf Kindergarten) เป็นอย่างไร

การเล่นที่เด็กสร้างเองนี้ ส่งเสริมการพัฒนาวัยเด็กให้สมบูรณ์ และช่วยรักษาความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกให้แน่นแฟ้น

การวิจัยระบุว่าการเล่นที่เด็กสร้างเองนี้ ส่งเสริมการพัฒนาวัยเด็กให้สมบูรณ์ และช่วยรักษาความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกให้แน่นแฟ้น

อีกทั้งยังพัฒนาทักษะสังคม ผ่านกิจกรรมการเล่นร่วมกับผู้อื่น เด็กเรียนรู้การรอในคิว การต่อรอง แก้ไขความขัดแย้ง และการแบ่งปัน พวกเขาพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ และความสามารถในการฟัง รวมทั้งมองเห็นมุมมองของคนอื่นๆ ผ่านการเล่น

เด็กเรียนรู้วิชาต่างๆ ผ่านการเล่น

เด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ

  • ฟิสิกส์ (เช่น การทิ้งลูกบอลขณะยืนบนเก้าอี้)
  • เคมี (เช่น การผสมน้ำกับทราย)
  • ลักษณะของวัสดุ (เช่น พื้นผิวแข็งของบล็อกไม้ให้ความรู้สึกต่างจากความนุ่มนวลของผ้า)

ขอบคุณจากหัวใจ

การเล่นด้วยตัวเองของเด็ก, เพจ ศิลปะด้านใน

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์