สมาธิ กับ การเล่น

การเล่นด้วยตัวเองของเด็ก (self-directed play in the Waldorf Kindergarten) เป็นอย่างไร

การเปรียบเทียบการเล่นกับการทำสมาธิทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเล่นที่ลึกซึ้ง เราต่างทราบดีถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา ซึ่งช่วยลดระดับความเครียด และมีสุขภาพจิตที่ดี

เด็กที่เล่นในสภาพที่ดิ่งลึกแบบนี้เปรียบเสมือนกับผู้ใหญ่ที่กำลังทำสมาธิ เวลาเรียกเด็กที่กำลังเล่น เราอาจพบว่าพวกเขาไม่ได้ยินเลย การเปรียบเทียบการเล่นกับการทำสมาธิทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเล่นที่ลึกซึ้ง เราต่างทราบดีถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา ซึ่งช่วยลดระดับความเครียด และมีสุขภาพจิตที่ดี หากการที่เด็กเล่นด้วยตัวเองนี้คือการอยู่ในสมาธิสำหรับเด็ก นั่นหมายถึงเราควรให้เวลาให้เด็กได้เล่นแบบนี้ทุกวัน

ขอบคุณจากหัวใจ

การเล่นด้วยตัวเองของเด็ก, เพจ ศิลปะด้านใน

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์