เมื่อเด็กได้เคลื่อนไหวอิสระ คือ เด็กกำลังมีพัฒนาการ

เมื่อเราให้เด็กได้เคลื่อนไหวอิสระ คือเราส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ

การเคลื่อนไหวอิสระเป็นสิ่งสำคัญ ปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้การเคลื่อนไหว และมีโอกาสพัฒนาด้วยตัวเอง

หลานชายครูคนโตขาดโอกาสพัฒนามาก เพราะมีคนคอยมาช่วยประคองตลอด ในขณะที่หลานสาวอีกคนมีโอกาสเยอะ คลานได้เร็ว ช่วยเหลือตัวเองได้เร็ว

หากมีช่วงที่เด็กไม่ได้เคลื่อนไหวอิสระ เราก็ช่วยได้โดย

หากเราพลาดช่วงเวลาหนึ่ง ก็สามารถเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ การลุกขึ้นยืน เด็กบางคนอาจใช้เวลา 9 เดือน บางคนอาจเร็วกว่านั้น เด็กที่เป็นลูกคนโตอาจช้า มีคนช่วยเยอะ เมื่อเด็กเริ่มเดินได้ เด็กก็ค้นพบว่ามือเป็นอิสระได้ “Your hands are free to serve the world.” เป็นการตระหนักที่ยิ่งใหญ่ เป็นการพัฒนาการใหญ่

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1