🍞🥕🍆 เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ด้วยตัวเอง

เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ด้วยตัวเอง

เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ด้วยตัวเอง
นั่นหมายความว่า เด็กๆ เรียนรู้จากการได้ลองผิดลองถูก
ดังนั้นการมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งกับร่างกายและจิตใจจึงสำคัญ

“They learn through doing things by themselves, that is they learn from making mistakes.
So they need a safe environment.”

~ ครู Jill Tina Taplin
ครูในการศึกษา Waldorf

`、ヽ`ヽ`、ヽ `、ヽ`ヽ`、ヽ
🥕🍄
ที่เรามองเห็นว่าเขายังทำไม่ได้ ยังทำไม่ถูกตามที่เรารู้ แต่เด็กๆ กำลังเรียนรู้ อย่างเปิดกว้างมากๆ อยู่นะ

ลองเปลี่ยนจาก : เห็นว่าทำไม่ได้
เป็น : มองเห็นว่า เด็กกำลังได้เรียนรู้อะไรอยู่บ้าง 😍

💕 รัก
ทีมครู A Ray of Sunshine Playgroup ⛅