เด็กเริ่มค้นพบตัวเอง เมื่อเด็กเริ่มพูด “I”

การพูดว่า “ฉัน” แปลว่าเด็กเกิดการตระหนักรู้ในตัวเองแล้ว ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เลียนแบบได้ เป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวมากสำหรับเด็ก

แต่ไม่ต้องประคบประหงมกับความเป็น “I”

อยากกินอะไร จะเอาอันไหน จะทำให้กลายเป็นเด็กช่างเลือก เราใส่ใจ เรารับรู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร แต่ไม่ต้องไปเน้น

ฉันชอบสิ่งนั้น “Mine”

การพูดว่า “ฉัน” แปลว่าเด็กเกิดการตระหนักรู้ในตัวเองแล้ว ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เลียนแบบได้ เป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวมากสำหรับเด็ก

แต่การที่เด็กตระหนักรู้แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปประคบประหงมกับความเป็น “I” อยากกินอะไร ถามว่าจะเอาอันไหน การไปให้ความสำคัญกับตัวตนของเด็กเกินไปจะทำให้กลายเป็นเด็กช่างเลือก แต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่สนใจว่าเค้าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร เราใส่ใจ แต่ไม่ต้องไปเน้น เป็นการสร้างภาระให้กับเด็กมากเกินไป

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1