ศิลปะและดนตรี ช่วยเยียวยา

เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด

หากวัยเด็กเรียนมากไป ไม่ค่อยได้เล่น

เราต้องย้อนกลับมาดูว่า ‘แล้วการศึกษาของเราได้ช่วงชิงวันเวลาที่จิตวิญญาณของเราจะตื่นรู้ เพื่อที่จะรับรู้ความจริง ความงาม ความดี ไปจนหมดเลยหรือเปล่า’ ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ของศิลปะ ดนตรี ที่จะมาช่วยเยียวยาผู้คนให้กลับไปเห็นความจริง ความดี และความงามอีกครั้ง

เมื่อจิตวิญญาณถูกเติมเต็ม ก็จะมีสุขภาพจิตใจที่ดี

ถ้าตรงนี้ไม่ถูกเติมเต็ม นั่นจะเป็นปัญหาว่า นำไปสู่การรู้สึกเจ็บป่วยทางจิตใจ จิตวิญญาณ ซึมเศร้า หมดอาลัย ท้อแท้ และนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่ว่า ฉันไม่อยากอยู่แล้ว จะเป็นเหตุการณ์ที่มากขึ้นและมากขึ้นไปเรื่อยๆ

หมอปอง นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
แพทย์ธรรมชาติบำบัดตามแนวทางมนุษยปรัชญา

ขอบคุณจากหัวใจ

เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด, เพจ ศิลปะด้านใน

เนื้อหา : หมอปอง นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
แพทย์ธรรมชาติบำบัดตามแนวทางมนุษยปรัชญา
ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์