ทำกิจกรรม เหมือนทำเล่นๆ

พาเด็กทำกิจกรรม แนว Waldorf

ถ้าเราสามารถนำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม เหมือนกับเป็นการทำเล่นๆ เด็กจะรู้สึกผ่อนคลายไปด้วย

เพียงแต่ครูจะต้องรู้ว่า เราไม่ได้ทำมันเล่นๆ หากร้องเพลง เราจะร้องให้จบเพลง ผิดถูกไม่เป็นไร อารมณ์ขันจะช่วยได้

ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก

เด็กๆ รักครูของเขา ถ้าเราสามารถนำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม เหมือนกับเป็นการทำเล่นๆ เด็กจะรู้สึกผ่อนคลายไปด้วย

เพียงแต่ครูจะต้องรู้ว่า เราไม่ได้ทำมันเล่นๆ หากร้องเพลง เราจะร้องให้จบเพลง ผิดถูกไม่เป็นไร อารมณ์ขันจะช่วยได้ เมื่อครูทำผิด หรือร้องเพลงผิด เราสามารถบอกเด็ก ๆ ได้ว่า ครูผิดเอง อาจถามได้ว่า มีใครช่วยบอกแบบที่ถูกได้ไหม เด็ก ๆ จะรักคุณมากขึ้น ถ้าครูทำผิดบ้างก็ได้

ในการออกแบบกิจกรรม อาจคิดไว้คร่าวๆ ว่า เราจะทำอะไร หรือจะร้องเพลงอะไร ให้เป็นลำดับ สามารถเลือกเพลงที่ใช้สำหรับเริ่มต้น และเพลงสำหรับการจบกิจกรรม แล้วใช้ไปได้ทั้งปีการศึกษา

ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก
วิทยากรหลักโครงการศิลปะด้านใน