มองเห็นและรับรู้
การมีอยู่ของเด็กแต่ละคน

เวลาที่เราจดจำบุคคลในชีวิตที่สำคัญของเราได้ เป็นเพราะคนคนนั้นมองเห็นเราในสายตา รับรู้ทุกการมีอยู่ของเรา

ช่วยเสริม inner security ของเด็กๆ ได้ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยภายใน

“เหมือนกับเด็กๆ ที่เมื่อเขาชื่นชอบที่จะเรียนกับครูคนไหน นั่นเป็นเพราะครูมองเห็น และรับรู้ถึงการมีอยู่ของเด็กคนนั้นในห้องเรียน”

ครูเคธี 💙💚

ขอบคุณจากหัวใจ

เขียนโดย แม่กิฟท์ คุณแม่น้องสปิน ^^ ผู้ทำบ้านเรียนเพาะรัก

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ศิลปะและวิถีธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อนันตา นิรภัฎธนิน (แม่กิ๊ฟท์) จึงใช้การเรียนรู้ด้านศิลปะผนวกกับการเติบโตอย่างใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นแนวทางให้กับน้องสปิน ลูกชายได้เล่น ได้เรียนรู้ เติมแต่งจินตนาการและพัฒนาการต่าง ๆ ตามความพร้อมอย่างเป็นสุข
ฟังแม่กิฟท์เล่าถึงบ้านเรียนเพาะรักได้ที่นี่ค่ะ และตามคลิปด้านล่างนะ