ถ้าเด็กมีปัญหาด้านการพูด ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย

ถ้าเด็กมีปัญหาด้านการพูด ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย

ทุกวันนี้เด็กเคลื่อนไหวน้อยลง กลับไปคอนโด ไม่ได้มีสวน ไม่มีที่ให้วิ่งเล่น