เด็กๆ ที่อยู่หน้าจอจะใช้ระบบประสาทเพียง 2 ส่วน จาก 12 ส่วน

เด็กๆที่อยู่หน้าจอจะใช้ระบบประสาทเพียง 2 ส่วน คือ การมองเห็นกับการได้ยิน

ในขณะที่ช่วงวัยเด็กๆต้องพัฒนาประสาทสัมผัสผัสสะทั้ง 12 ส่วน เด็กปฐมวัยต้องการการเคลื่อนไหว เพื่อให้ระบบร่างกายพัฒนาได้สมบูรณ์ ทั้งการเต้นของหัวใจ การหายใจ ระบบการย่อยอาหาร และการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทของสมองแต่ละส่วน

นอกจากนี้ เวลาในชีวิตที่มีจังหวะช้ามากกว่าจอ ดอกไม้ที่ค่อยๆเติบโตและบานออก ในขณะที่ที่สื่อใช้ภาพเร็ว ทำให้เด็กๆมีความอดทนน้อยลง ที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ

นำเนื้อหามาบางส่วน จากโพสนี้

ขอบคุณจากหัวใจ

เขียนโดย หมอจูน จากเพจ Steiner/Waldorf Early Childhood,Thailand