เด็ก 5-7 ปี จะเริ่มเข้าใจคำคล้องจอง การออกเสียงคำพ้อง

เด็ก 5-7 ปี จะเริ่มเข้าใจคำคล้องจอง การออกเสียงคำพ้อง

เราเล่นคำกับเด็กๆ ได้ หรือให้เด็กๆ เล่นคำกันได้

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1