ท่าทีที่เอาใจใส่ ดูแลโลก ดูแลคนอื่น ดูแลเด็ก

ท่าทีของเราต่อหน้าเด็กๆ ต้องเป็นท่าทีที่เราเอาใจใส่ ดูแลโลก ดูแลคนอื่น ดูแลเด็ก

ขอบคุณจากหัวใจ

Waldorf for Early Childhood Course, Term 1, Day 2