มีลูกคนเดียว ให้เล่นอย่างไร

เราทำงาน เด็กก็เล่น

เป็นเรื่องยากกว่ามากที่มีเด็กแค่คนเดียว เพราะเด็กต้องการเพื่อนเล่น ก็เลยจะอยากให้เราเล่นด้วย

เวลาที่เราต้องไปทำกับข้าว ก็บอกเด็กได้ว่า “ไปเล่นกับตุ๊กตานะ”

สิ่งที่จะช่วยได้ คือ ให้ตัวเองมีงานเข้าไว้ เด็กก็จะเห็นว่าเรายุ่งอยู่ เด็กก็จะไปเล่นด้วยตัวเอง