ช่วงเวลาที่อยู่กับเด็กๆ

ตอนที่เลือกแล้วว่าจะให้เวลากับเด็กๆ หรือเล่นกับเด็ก (กรณีมีเด็กคนเดียว) เอามือถือไปวางไกลๆ แล้วให้เวลาเด็กเต็มที่

หากมีโทรศัพท์เข้ามา ถ้าไม่สำคัญไม่จำเป็นต้องรับเลย ก็ปล่อยเอาไว้ ยังไม่รับ