วางใจใน Free Play

Environment + Trust

สำหรับ Free Play เราจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเล่นอิสระ และเชื่อใจวางใจว่าพวกเขาจะเล่นด้วยตัวเองได้

Free play หรือการเล่นอิสระ : เราจะไม่กระตุ้น สอน วิเคราะห์ แจกแจง

แต่เราแค่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเชื่อใจในตัวเด็กๆ ว่า พวกเขาจะสามารถเล่นอิสระด้วยตัวเองได้

We create environment and we give them trust that they can play by themselves.