เล่นอิสระคืออะไร ???

เล่นอิสระ จึงเป็นช่วงที่เด็กได้ลงเอาเนื้อตัวไปเล่นด้วยแรงขับเคลื่อนข้างในของตัวเขา กับสิ่งรอบตัว ผู้คน ธรรมชาติ หรือสิ่งของที่มี

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย กฎกติกา เวลา สถานที่ที่เอื้อให้เขามีพื้นที่เรียนรู้ และเติบโต

เราผู้ดูแลเพียงแต่สังเกตอยู่รอบนอก และเราจึงสามารถสังเกตเขาผ่านการเล่นแบบนี้ ว่าเด็กเขามีปัจเจกอย่างไรด้วยการก้าวพ้นจากการตัดสิน

เล่นอิสระคืออะไร ???

เป็นคำถาม ที่เราก็สงสัย พอๆ กับ กิจกรรมหายใจเข้า และกิจกรรมที่หายใจออกคืออะไร ???

เมื่อครูเคธี ได้ชี้แนะว่า “เมื่อไหร่ที่เด็กๆ เล่นออกมาด้วยตัวเอง นั่นคือหายใจออก

เมื่อไหร่ที่มีเราเป็นผู้นำกิจกรรมคือหายใจเข้า”

คนเราจะหายใจเข้า เมื่อตอนรับเข้ามา หรือตอนร้องไห้

คนที่หายใจออก ก็เมื่อตอนปล่อยออก หรือเป็นตอนที่หัวเราะ

เล่นอิสระ จึงเป็นช่วงที่เด็กได้ลงเอาเนื้อตัวไปเล่นด้วยแรงขับเคลื่อนข้างในของตัวเขา กับสิ่งรอบตัว ผู้คน ธรรมชาติ หรือสิ่งของที่มี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย กฎกติกา เวลา สถานที่ที่เอื้อให้เขามีพื้นที่เรียนรู้ และเติบโต เราผู้ดูแลเพียงแต่สังเกตอยู่รอบนอก และเราจึงสามารถสังเกตเขาผ่านการเล่นแบบนี้ ว่าเด็กเขามีปัจเจกอย่างไรด้วยการก้าวพ้นจากการตัดสิน

ดังนั้นใน 1 วัน เราจึงต้องรักษาสมดุลของ กิจกรรมหายใจเข้า และกิจกรรมหายใจออก เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี

ขอบคุณจากหัวใจ

เขียนโดย แม่กิฟท์ คุณแม่น้องสปิน ^^ ผู้ทำบ้านเรียนเพาะรัก

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ศิลปะและวิถีธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อนันตา นิรภัฎธนิน (แม่กิ๊ฟท์) จึงใช้การเรียนรู้ด้านศิลปะผนวกกับการเติบโตอย่างใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นแนวทางให้กับน้องสปิน ลูกชายได้เล่น ได้เรียนรู้ เติมแต่งจินตนาการและพัฒนาการต่าง ๆ ตามความพร้อมอย่างเป็นสุข
ฟังแม่กิฟท์เล่าถึงบ้านเรียนเพาะรักได้ที่นี่ค่ะ และตามคลิปด้านล่างนะ