ไม่ต้องถามว่า วันนี้ทำอะไรมา

ไม่ต้องถามเด็กเยอะ

ไม่ต้องถามว่าวันนี้ทำอะไรมา แค่ไปเดินเล่นกัน แล้วเด็กอาจจะค่อยๆ เล่าออกมาเอง

การถามไปทำลายภาพฝันในหัวของเด็ก ปล่อยให้ภาพนั้นความรู้สึกนั้นซึมซ่านและปรากฎในตัวในใจเด็ก ให้เด็กเล่าสิ่งที่อยากเล่าเอง