กำหนดช่วงเวลาตอบแชท

กำหนดช่วงเวลาว่าจะตอบแชทได้ตอนบ่าย 3-4 โมง พร้อมกับบอกเพื่อนหรือที่ทำงานให้รู้ด้วย