5) Open-mindedness : เปิดกว้าง แต่ไม่หูเบา

Open-mindedness : เปิดกว้าง แต่ไม่หูเบา

เด็กๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะเค้าเปิดกว้างมาก

Anything can happen in any circumstance.

มีใจเปิดกว้าง มองหาความเป็นไปได้ในสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้

เวลาได้ยินได้ฟังหรือได้รับรู้อะไรที่ดูเหมือนไม่ใช่ ไม่น่าเป็นไปได้ ก็อย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธ ให้เปิดใจรับฟัง รับรู้เอาไว้ก่อน

อย่ายึดติดกับทัศนะของเรา เราเชื่อว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ

เราเปิดใจจะได้ยินได้ฟังอะไรใหม่ๆ แต่ไม่ใช่เชื่ออะไรที่ไร้สาระ คือ เปิดกว้าง แต่ไม่หูเบา เดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มก่อน

Be open for possibilities of the impossible.