ตั้งอนุบาลวอลดอร์ฟ มีหลักอะไรบ้าง

ตอนที่ Steiner ให้ Elizabeth ตั้งอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรก Steiner ได้บอกไว้แค่ 4 อย่าง

  1. Observe the Children : สังเกตเด็ก
  2. Meditate : ทำสมาธิ / ภาวนา
  3. Follow your intuition / inner known : ใช้สัญชาตญาณ หรือการหยั่งรู้ภายใน
  4. Be on the path of development : อยู่ในเส้นทางของการพัฒนาตัวเอง

ส่วนการระบายสีห้องเป็นสีอะไร ของเล่นใช้แบบไหน เป็นสิ่งที่ครูสมัยนั้นคิดกันขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ Steiner บอกไว้ ซึ่งสิ่งที่ Steiner บอกไว้มีแค่ 4 อย่างนี้ แต่การทำ 4 อย่างนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนกับการเพนท์ห้องน่ะสิ ^^