เมื่อเด็กทำผิดพลาด จะทำอย่างไร

เวลาที่เด็กทำผิดพลาด ไม่ได้สำคัญว่าใครทำผิด แต่ให้ focus ไปที่ว่าแล้วเราจะยังไงต่อ

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1