เมื่อเล่านิทานแล้วเด็กไม่ค่อยสนใจ จะทำอย่างไร

เมื่อเล่านิทานแล้วเด็กไม่ค่อยสนใจ จะทำอย่างไร

ตอนเราเล่านิทานเมื่อมีเด็กไม่สนใจ เราต้องใส่สีสัน ความชัดเจนของรายละเอียดนิทาน จินตนาการจะช่วยดึงให้เด็กสนใจได้

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1