เด็ก 2.5-5 ขวบ ชอบสร้างบ้าน ชอบกลิ้ง ชอบสร้างเพลา

เด็ก 2.5-5 ขวบ ชอบสร้างบ้าน ชอบกลิ้ง ชอบสร้างเพลา

เด็กส่วนหนึ่งจะโตเป็นวิศวกร เป็นช่าง ดังนั้นในอนุบาลก็จะต้องมีอะไรสำหรับเล่นการสร้าง เด็กๆ จะเรียนรู้สร้างบ้านที่จะไม่ล้มลงมา (Constructing things) เด็กๆ วัยนี้ก็จะเอาจริงเอาจังกับการต่อ กลิ้งสิ่งของ ฝึกใช้เพลา เด็กๆ ก็จะพยายามอย่างมากในการสร้างล้อ เพลา

ส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จ แต่เด็กก็จะพยายามต่อไป

พอสร้างเสร็จเด็กก็ไปเล่นอย่างอื่นต่อ การสังเกตการเล่นของเด็กเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก ผู้ใหญ่อาจจะเห็นไม้กระดาน เห็นผ้า แต่ในจินตนาการของเด็กอาจเห็นเป็นเครื่องผสมซีเมนต์

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1