แชร์เรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับการศึกษาแนว Waldorf

Waldorf for Early Childhood

โดยครู Jill Tina Taplin (เทอม 1 ปี 2565), ครู Kathy McFarlane (เทอม 2 ปี 2566)
แปลได้อย่างประทับใจโดย ครูเอ รวิมาศ ปรมศิริ

เนื้อหาจากโปรแกรมอบรมปฐมวัยวอลดอร์ฟ (Waldorf for Early Childhood Course)

พวกเราจับประเด็นที่น่าสนใจมาให้เข้าใจง่าย ในระยะเวลาสั้นๆ พร้อมวิธีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยค่ะ
(พวกเราเขียนเนื้อหาตามความเข้าใจของผู้เขียน ตรวจทานกันเองในทีม ครูและผู้แปลไม่ได้ตรวจทานให้นะ)

How would you change yourself ?

ครูบอกว่า ถ้าเราอยากซัพพอร์ตเด็กให้ได้ดี เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง

 • Creating Time & Space to do Self Reflection.
  การที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กได้ เราจำเป็นต้องสะท้อนย้อนมองตัวเอง (Self Reflection)

  ซึ่งเราต้องจัดสรรเวลาและพื้นที่ภายในตัวเราที่สงบเงียบเพื่อสะท้อนตัวเองได้
 • มองเห็นและรับรู้การมีอยู่ของเด็กแต่ละคน
  เด็กๆ เมื่อเขาชื่นชอบที่จะเรียนกับครูคนไหน นั่นเป็นเพราะครูมองเห็น และรับรู้ถึงการมีอยู่ของเด็กคนนั้นในห้องเรียน

Ideas for isolating screens

Free Play

การเล่นอิสระ คือ การปล่อยให้เด็กเล่นด้วยตัวเอง
ส่วนผู้ใหญ่ก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเล่น เช่น นำสิ่งไม่ปลอดภัยไปเก็บที่อื่น

ผู้ใหญ่ทำงานที่เป็นประโยชน์ของตัวเองในบริเวณที่เด็กเล่น + คอยสังเกต และเข้าไปแทรกแซงการเล่นเมื่อจำเป็นเท่านั้น

 • เล่นอิสระคืออะไร ???
  เล่นอิสระ จึงเป็นช่วงที่เด็กได้ลงเอาเนื้อตัวไปเล่นด้วยแรงขับเคลื่อนข้างในของตัวเขา กับสิ่งรอบตัว ผู้คน ธรรมชาติ หรือสิ่งของที่มี ..ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

  เราผู้ดูแลเพียงแต่สังเกตอยู่รอบนอก และเราจึงสามารถสังเกตเขาผ่านการเล่นแบบนี้ ว่าเด็กเขามีปัจเจกอย่างไรด้วยการก้าวพ้นจากการตัดสิน
 • มีลูกคนเดียว ให้เล่นอย่างไร
  เป็นเรื่องยากกว่ามากที่มีเด็กแค่คนเดียว เพราะเด็กจะอยากให้เราเล่นด้วย ..สิ่งที่จะช่วยได้ คือ ให้ตัวเองมีงานเข้าไว้ เด็กก็จะเห็นว่าเรายุ่งอยู่ เด็กก็จะไปเล่น
 • Facilitate Free Play
  สังเกต + Intervene only when neccessary

  บางเวลาครูและผู้ปกครองต้องช่วยนำเด็กเล่น เพราะไม่ใช่ว่าการเล่นทุกอย่างจะดี แต่เราจะเข้าไปเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น เมื่อเราเห็นการเล่นหยุดชะงัก
 • วางใจใน Free Play
  สำหรับ Free Play เราจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเล่นอิสระ และวางใจว่าพวกเขาจะเล่นด้วยตัวเองได้
 • Free Play ช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ได้ด้วยดี
  ทักษะทั้งหลายที่เราอยากให้ลูกหรือเด็กๆ มีในการดำรงอยู่ในอนาคต เด็กๆ สามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นทั้งหมดได้จาก Free Play (การเล่นอิสระ)

  Adaptable • Overcome Sympathetic + Antipathy • Resilience • Inner Security
 • Free play, for children, is the most learning.
  การเล่นอิสระ ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากที่สุด

12 Senses

เป็นพัฒนาการการเติบโตในทางการแพทย์มนุษยปรัชญา กระบวนการสร้างประสบการณ์ผ่านสัมผัสของเด็ก

อ่านเพิ่มได้ที่บทความนี้

โน้ตสั้นๆ

 • พูดให้เห็นภาพ
  เด็กๆ จะตอบสนองได้ดีต่อคำพูดที่เห็นภาพ
 • ท่าทีที่เอาใจใส่
  ท่าทีของเราต่อหน้าเด็กๆ ต้องเป็นท่าทีที่เราเอาใจใส่ ดูแลโลก ดูแลคนอื่น ดูแลเด็ก
 • แต่ละกิจกรรม มีจังหวะที่ชัดเจน
  เด็กสุขภาพดีจะเล่น
  A healthy child plays.
 • เด็กไม่ได้เรียนรู้ผ่านการสอน แต่ผ่านประสบการณ์ผัสสะของเขา
  เราใส่อะไรผ่านผัสสะให้เขารับรู้ มันจะฝังในหัว ในตัวตน และจะส่งผลต่อการเป็นเขาในระยะยาว
 • เวลาเด็กไม่เล่น เป็นสัญญาณว่าเด็กป่วย
  เด็กสุขภาพดีจะเล่น
  A healthy child plays.
 • The play is refreshing, not tiring.
  การเล่นทำให้สดชื่น ไม่ได้ทำให้เหนื่อย
 • เด็กๆ ที่อยู่หน้าจอจะใช้ระบบประสาทเพียง 2 ส่วน จาก 12 ส่วน
  เด็กๆที่อยู่หน้าจอจะใช้ระบบประสาทเพียง 2 ส่วน คือ การมองเห็นกับการได้ยิน

  ในขณะที่ช่วงวัยเด็กๆต้องพัฒนาประสาทสัมผัสผัสสะทั้ง 12 ส่วน เด็กปฐมวัยต้องการการเคลื่อนไหว เพื่อให้ระบบร่างกายพัฒนาได้สมบูรณ์ ทั้งการเต้นของหัวใจ การหายใจ ระบบการย่อยอาหาร และการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทของสมองแต่ละส่วน
 • ไม่ต้องถามว่า วันนี้ทำอะไรมา
  ไม่ต้องถามว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้าง แค่ไปเดินเล่นกัน แล้วเด็กอาจจะค่อยๆ เล่าออกมาเอง

  การถามไปทำลายภาพฝันในหัวของเด็ก ปล่อยให้ภาพนั้นความรู้สึกนั้นซึมซ่านและปรากฎในตัวในใจเด็ก เด็กอยากเล่าเมื่อไรก็จะเล่าเอง
 • ตั้งอนุบาลวอลดอร์ฟ มีหลักอะไรบ้าง
  ตอนที่ Steiner ให้ตั้งอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรก ..Steiner ได้บอกไว้แค่ 4 อย่าง
  1. Observe the Children : สังเกตเด็ก
  2. Meditate : ทำสมาธิ / ภาวนา
  3. Follow your intuition / inner known : ใช้สัญชาตญาณ หรือการหยั่งรู้ภายใน
  4. Be on the path of development : อยู่ในเส้นทางของการพัฒนาตัวเอง
 • Teacher is a tool, children is the curriculum.
  โรงเรียนวอลดอร์ฟไม่มีหลักสูตร เด็กๆ จะบอกเราเองว่าเขาต้องการอะไร ดังนั้นเด็กๆ จึงเป็นหลักสูตรการเรียน
 • We always want to develop resilience in children.
  ล้มแล้วลุกได้ และเรียนรู้ด้วย จะได้ไม่ต้องทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
 • A moving child is a learning child.
  เด็กที่เคลื่อนไหวคือเด็กที่กำลังเรียนรู้

  การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาสมอง

6 Exercises

แบบฝึกหัดสำหรับพัฒนาตัวเอง 6 อย่าง โฟกัสเดือนละอย่าง ทำทุกวันตลอดเดือน
พวกเราเริ่มทำเดือน เม.ย. 2566 หลังเรียนจบเทอมเลยค่ะ

8 Exercises

แบบฝึกหัดสำหรับพัฒนาตัวเอง 8 อย่าง ทำวันละอย่าง
เพื่อส่งเสริมการคิดให้ชัด พูดให้กระจ่าง

 • 8 Exercises : 8 Right things
  { The Eight-Fold Path }
  คิดให้ชัด เหมาะสม และพูดให้กระจ่าง


  แบบฝึกหัดสำหรับพัฒนาตัวเอง 8 อย่าง ทำวันละอย่าง
  ช่วยเปิดจักระคอได้
 • 🪐 Saturday : Right Thought
  วันเสาร์ : คิดอย่างเหมาะสม

  • ใส่ใจในความคิดของเรา คิดเฉพาะเรื่องสำคัญ
  • แยกความรู้สึกกับความจริงออกจากกันได้ แยกแยะความคิดที่เป็นแก่นสารออกจากที่ไร้แก่นสาร

  ขณะฟัง
  • ให้ภายในเงียบสนิท
  • เว้นจากการคาดหวังว่าความคิดเห็นของผู้อื่นจะสอดคล้องกับเรา ละเว้นการวิจารณ์แม้ในความคิดและความรู้สึก
 • ☀️ Sunday : Right Judgement
  วันอาทิตย์ : มีดุลพินิจที่ถูกต้อง

  • ไม่ด่วนตัดสิน/ตัดสินใจ มองให้รอบ
  • ก้าวข้ามความชอบไม่ชอบ
  • เมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ก็ต้องยึดมั่นในการตัดสินใจนั้นอย่างแน่วแน่มั่นคง
 • 🌙 Monday : Right Word
  วันจันทร์ : มีคำพูดที่เหมาะสม

  • พูดเฉพาะสิ่งที่มีความหมาย
  • ไม่พูดมากเกินหรือน้อยเกิน
  • ไตร่ตรอง พิจารณาถึงทุกแง่มุม ก่อนพูดออกมา

  ขณะฟัง
  • ฟังก่อน แล้วค่อยสะท้อนสิ่งที่เพิ่งถูกพูดออกมา
 • ⚪ Tuesday : Right Action
  วันอังคาร : การกระทำชอบ

  • การกระทำของเราส่งผลต่อผู้คนรอบตัวเราอย่างไร
  • สิ่งที่เราทำ กลมกลืนกับสิ่งที่ดำเนินอยู่ไหม รบกวนใครหรือเปล่า
  • พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนจะสนองสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ทั้งมวล ตลอดไป
  • ประเมินอย่างถี่ถ้วนถึงผลของการกระทำก่อน
 • 🌑 Wednesday : Right Organization
  วันพุธ : จัดการชีวิตอย่างเหมาะสม

  เราจัดการชีวิตของเราอย่างไร ไม่ให้เร่งรีบเกิน ไม่ขี้เกียจเกิน เพื่อจะได้มีความก้าวหน้าในชีวิต + มีเวลาสะท้อนตัวเอง

  มองชีวิตว่าเป็นหนทางการทำงานเพื่อยกระดับจิตใจและประพฤติตามนั้น
 • 🌟 Thursday : Right Effort
  วันพฤหัส : เพียรพยายามอย่างเหมาะสม

  • เราได้ดำเนินชีวิตเพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นไหม เราพูดและทำในสิ่งเดียวกันไหม
  • ไม่ควรทำอะไรที่เกินความสามารถของเรา แต่ไม่ควรละเว้นไม่ทำสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้
  • พยายามพัฒนาตนเองจนภายหลังสามารถที่จะช่วยเหลือและแนะนำผู้อื่น แม้ว่าอาจจะยังทำไม่ได้ในอนาคตอันใกล้ก็ตาม
 • 🌕 Friday : Right Memory
  วันศุกร์ : ระลึกชอบ
  (จดจำได้ว่าเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์)


  • พยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดจากชีวิต เราเรียนรู้ได้จากทุกคน หากเราใส่ใจพอ
  • เราเรียนรู้จากประสบการณ์ และจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ไหม
  • หากเราทำสิ่งใดพลาดหรือบกพร่อง จงให้มันกลายเป็นเครื่องจูงใจเราทำมันให้ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้นในภายหลัง
 • 🪞Reflect : สะท้อนตัวเอง เป็นระยะ
  หันมองภายในจิตเป็นระยะ แม้จะเพียงชั่วห้านาทีในแต่ละวัน ณ เวลาเดียวกัน

  • หรือมองเข้าไปในตัวเอง และย้อนมองว่าใน 7 วันที่ผ่านมา เราปฏิบัติแต่ละแบบฝึกหัดเป็นอย่างไรบ้าง

  • ในการทำเช่นนี้เราควรจมลึกลงสู่ตัวเอง หารือกับตัวเองอย่างถี่ถ้วน ทดสอบและสร้างหลักการของชีวิตของเรา
  • คิดทบทวนว่าเรารู้หรือไม่รู้อะไร ชั่งประเมินหน้าที่ ความบกพร่องของเรา

  : อย่าหลงผิดคิดว่าเราทำสิ่งใดได้ดีแล้ว แต่ให้พยายามทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

เพจและเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับวอลดอร์ฟ

Anthroposophical Group in Thailand

ติดตามข่าวสารในแวดวงมนุษยปรัชญา

เรียนรู้จากมนุษยปรัชญา

เนื้อหาสาระพื้นฐานมนุษยปรัชญา
จัดทำโดยทีมงานปัญโญทัย ในนามชมรมมนุษยปรัชญา ประเทศไทย

อนุบาล / บ้านเรียน แนววอลดอร์ฟ

อนุบาลบ้านรัก

ซ.สุขุมวิท 40 พระโขนง-เอกมัย

รับสมัครเด็ก 1 ขวบครึ่ง – 6 ขวบ

โรงเรียนปัญโญทัย

ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 32 (แยก 10)
เขตสายไหม กทม.

รับสมัครเด็ก 3 ขวบครึ่ง – 18 ปี

โรงเรียนไตรพัฒน์

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

รับสมัครเด็ก 3 ขวบครึ่ง – 18 ปี

ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 32 (แยก 10)
เขตสายไหม กทม.

รับสมัครเด็ก 3 ขวบครึ่ง – ป.6

บ้านเรียนแสนสุข
ดินแดนแห่งรักและความสุข

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รับสมัครเด็ก 2-6 ขวบ

Kinder+Garten: บ้านแห่งการเรียนรู้

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รับสมัครเด็ก 2-6 ขวบ