มีลูกคนเดียว ให้เล่นอย่างไร

เป็นเรื่องยากกว่ามากที่มีเด็กแค่คนเดียว เพราะเด็กจะอยากให้เราเล่นด้วย ..สิ่งที่จะช่วยได้ คือ ให้ตัวเองมีงานเข้าไว้ เด็กก็จะเห็นว่าเรายุ่งอยู่ เด็กก็จะไปเล่น

little forest

เมษายน 1, 2566

Facilitate Free Play

สังเกต + Intervene only when neccessary

บางเวลาครูและผู้ปกครองต้องช่วยนำเด็กเล่น เพราะไม่ใช่ว่าการเล่นทุกอย่างจะดี แต่เราจะเข้าไปช่วยเหลือการเล่นเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น เมื่อเราเห็นการเล่นหยุดชะงัก

little forest

เมษายน 1, 2566

Free Play ช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ได้ด้วยดี

ทักษะทั้งหลายที่เราอยากให้ลูกหรือเด็กๆ มีในการดำรงอยู่ในอนาคต เด็กๆ สามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นทั้งหมดได้จาก Free Play (การเล่นอิสระ)

Adaptable • Overcome Sympathetic + Antipathy • Resilience • Inner Security

Read more…

little forest

มีนาคม 31, 2566

Warning: Undefined array key "offset_start" in /home/613938.cloudwaysapps.com/juaxezjdkp/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122