🪞Reflect : สะท้อนตัวเอง เป็นระยะ

หันมองภายในจิตเป็นระยะ แม้จะเพียงชั่วห้านาทีในแต่ละวัน ณ เวลาเดียวกัน

• หรือมองเข้าไปในตัวเอง และย้อนมองว่าใน 7 วันที่ผ่านมา เราปฏิบัติแต่ละแบบฝึกหัดเป็นอย่างไรบ้าง

• ในการทำเช่นนี้เราควรจมลึกลงสู่ตัวเอง หารือกับตัวเองอย่างถี่ถ้วน ทดสอบและสร้างหลักการของชีวิตของเรา
• คิดทบทวนว่าเรารู้หรือไม่รู้อะไร ชั่งประเมินหน้าที่ ความบกพร่องของเรา

: อย่าหลงผิดคิดว่าเราทำสิ่งใดได้ดีแล้ว แต่ให้พยายามทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

little forest

เมษายน 4, 2566

🌕 Friday : Right Memory

วันศุกร์ : ระลึกชอบ
(จดจำได้ว่าเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์)

• พยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดจากชีวิต เราเรียนรู้ได้จากทุกคน หากเราใส่ใจพอ
• เราเรียนรู้จากประสบการณ์ และจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ไหม
• หากเราทำสิ่งใดพลาดหรือบกพร่อง จงให้มันกลายเป็นเครื่องจูงใจเราทำมันให้ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้นในภายหลัง

little forest

เมษายน 3, 2566

🌟 Thursday : Right Effort

วันพฤหัส : เพียรพยายามอย่างเหมาะสม

• เราได้ดำเนินชีวิตเพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นไหม เราพูดและทำในสิ่งเดียวกันไหม
• ไม่ควรทำอะไรที่เกินความสามารถของเรา แต่ไม่ควรละเว้นไม่ทำสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้
• พยายามพัฒนาตนเองจนภายหลังสามารถที่จะช่วยเหลือและแนะนำผู้อื่น แม้ว่าอาจจะยังทำไม่ได้ในอนาคตอันใกล้ก็ตาม

little forest

เมษายน 3, 2566

🌑 Wednesday : Right Organization

วันพุธ : จัดการชีวิตอย่างเหมาะสม

เราจัดการชีวิตของเราอย่างไร ไม่ให้เร่งรีบเกิน ไม่ขี้เกียจเกิน เพื่อจะได้มีความก้าวหน้าในชีวิต + มีเวลาสะท้อนตัวเอง

มองชีวิตว่าเป็นหนทางการทำงานเพื่อยกระดับจิตใจและประพฤติตามนั้น

little forest

เมษายน 3, 2566

⚪ Tuesday : Right Action

วันอังคาร : การกระทำชอบ

• การกระทำของเราส่งผลต่อผู้คนรอบตัวเราอย่างไร
• สิ่งที่เราทำ กลมกลืนกับสิ่งที่ดำเนินอยู่ไหม รบกวนใครหรือเปล่า
• พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนจะสนองสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ทั้งมวล ตลอดไป
• ประเมินอย่างถี่ถ้วนถึงผลของการกระทำก่อน

little forest

เมษายน 3, 2566

🌙 Monday : Right Word

วันจันทร์ : มีคำพูดที่เหมาะสม

• พูดเฉพาะสิ่งที่มีความหมาย
• ไม่พูดมากเกินหรือน้อยเกิน
• ไตร่ตรอง พิจารณาถึงทุกแง่มุม ก่อนพูดออกมา

ขณะฟัง
• ฟังก่อน แล้วค่อยสะท้อนสิ่งที่เพิ่งถูกพูดออกมา

little forest

เมษายน 3, 2566

☀️ Sunday : Right Judgement

วันอาทิตย์ : มีดุลพินิจที่ถูกต้อง

• ไม่ด่วนตัดสิน/ตัดสินใจ มองให้รอบ
• ก้าวข้ามความชอบไม่ชอบ
• เมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ก็ต้องยึดมั่นในการตัดสินใจนั้นอย่างแน่วแน่มั่นคง

little forest

เมษายน 3, 2566

🪐 Saturday : Right Thought

วันเสาร์ : คิดอย่างเหมาะสม

• ใส่ใจในความคิดของเรา คิดเฉพาะเรื่องสำคัญ
• แยกความรู้สึกกับความจริงออกจากกันได้ แยกแยะความคิดที่เป็นแก่นสารออกจากที่ไร้แก่นสาร

ขณะฟัง
• ให้ภายในเงียบสนิท
• เว้นจากการคาดหวังว่าความคิดเห็นของผู้อื่นจะสอดคล้องกับเรา ละเว้นการวิจารณ์แม้ในความคิดและความรู้สึก

little forest

เมษายน 3, 2566

💛 5) Open-mindedness : เปิดกว้าง แต่ไม่หูเบา

มีใจเปิดกว้าง มองหาความเป็นไปได้ในสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้

เด็กๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะเค้าเปิดกว้างมาก

Read more…

little forest

มีนาคม 31, 2566

Warning: Undefined array key "offset_start" in /home/613938.cloudwaysapps.com/juaxezjdkp/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122