ของเล่นจากธรรมชาติ เสริมจินตนาการให้เด็ก 🪵🍃

ของเล่นจากธรรมชาติรอบตัว เป็นรูปทรงที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีจินตนาการ

ถ้าเราให้ท่อนไม้กับเด็ก ท่อนไม้นั้นจะกลายเป็นอะไรก็ได้ตามที่เขาคิด เป็นรถก็ได้​ เป็นเรือก็ได้​ เป็นเครื่องบินก็ได้

หากเราให้ของเล่นสำเร็จรูป​ เช่น​ รถยนต์เด็กเล่น​ มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้ว​ นอกจากรถยนต์​

little forest

เมษายน 21, 2567

การเล่นเป็นงานของเด็ก

“การเล่นเป็นงานของเด็ก” ในการส่งเสริมความเป็นอิสระของการเป็นเด็ก

ให้เวลากับงานสำคัญของวัยเด็ก ซึ่งก็คือการเล่น

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

สมาธิ กับ การเล่น

เด็กที่เล่นในสภาพที่ดิ่งลึกแบบนี้เปรียบเสมือนกับผู้ใหญ่ที่กำลังทำสมาธิ

การเปรียบเทียบการเล่นกับการทำสมาธิทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเล่นที่ลึกซึ้ง เราต่างทราบดีถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา ซึ่งช่วยลดระดับความเครียด และมีสุขภาพจิตที่ดี

Read more…

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

การเล่นด้วยตัวเองมีประโยชน์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และความคิด

อีกทั้งช่วยให้เด็กเข้าใจโลกรอบตัว กระตุ้นการทดลอง และช่วยในการจัดการกับความยากลำบาก

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

การเล่นที่เด็กสร้างเอง ดีอย่างไร

การเล่นที่เด็กสร้างเองนี้ ส่งเสริมการพัฒนาวัยเด็กให้สมบูรณ์

เด็กเรียนรู้การรอในคิว การต่อรอง แก้ไขความขัดแย้ง และการแบ่งปัน พวกเขาพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ และความสามารถในการฟัง

Read more…

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

อิสระในการเล่น เชื่อมโยงกับอิสระทางความคิด

การเล่นอิสระ เป็นการเล่นที่มีคุณค่าต่อจิตใจและจิตวิญญาณ รวมถึงช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่สมบูรณ์ในวัยเด็ก

โดยเฉพาะการมีอิสระในการเล่น เชื่อมโยงกับการมีอิสระทางความคิดในช่วงวัยต่อมา การเล่นอิสระยังทำให้เด็กมีความสามารถกำหนดอนาคตและค้นพบที่ทางของตนเองบนโลกด้วย

Read more…

little forest

พฤศจิกายน 27, 2566

ศิลปะและดนตรี ช่วยเยียวยา

เราต้องย้อนกลับมาดูว่า ‘แล้วการศึกษาของเราได้ช่วงชิงวันเวลาที่จิตวิญญาณของเราจะตื่นรู้ เพื่อที่จะรับรู้ความจริง ความงาม ความดี ไปจนหมดเลยหรือเปล่า’

ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ของศิลปะ ดนตรี ที่จะมาช่วยเยียวยาผู้คนให้กลับไปเห็นความจริง ความดี และความงามอีกครั้ง

Read more…

little forest

สิงหาคม 1, 2566

เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด
: ให้เด็กได้เล่น

การเรียนเร็วเกินกว่าช่วงวัย ที่เราถือว่าประสบความสำเร็จ แต่เป็นเพียงความสำเร็จทางโลก

ในวัยเด็ก เด็กต้องการ ‘เล่น’ มากที่สุด เพราะเขาต้องการเห็นโลกที่ดี โลกที่งาม และโลกที่จริง แล้วเขาจะโตขึ้นด้วยสุขภาพจิตใจที่ดี

ห่างไกลจากการเจ็บป่วยทางจิตใจ จิตวิญญาณ ซึมเศร้า หมดอาลัย ท้อแท้ และนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่ว่า ฉันไม่อยากอยู่แล้ว

Read more…

little forest

สิงหาคม 1, 2566

เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด
: เด็กมีความสุขได้อย่างไร

คนคนหนึ่งจะมีความสุขได้ ต้องมีความยืดหยุ่นและมีพัฒนาการที่เรียกว่า ‘ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของชีวิต’

little forest

สิงหาคม 1, 2566

เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด
: การศึกษาคืออะไร

การศึกษาก็คือการให้ปรัชญาหรือมุมมองชีวิตกับเด็กคนหนึ่งตั้งแต่เล็กๆ

เพื่อวันที่เขาโตขึ้น เขาจะได้อาศัยต้นทุนนี้ในการเข้าสู่สังคม ปรับตัวให้เข้ากับการงานแบบผู้ใหญ่ มีมุมมองต่อโลก มีครอบครัว มีชีวิตส่วนตัว และท้ายที่สุด จะได้กลายเป็นคนที่สมดุลและมีความสุข

little forest

สิงหาคม 1, 2566

การเล่นอิสระ คือ การเล่นที่เด็กกำหนดเองจากจินตนาการ

🌺การเล่นอิสระที่แท้จริง🌺
ต้องเป็นการเล่นที่เด็กกำหนดขึ้น
จากจินตนาการ
และเป็นอิสระจากทุกสิ่ง

👵กิจกรรมที่มีผู้ใหญ่ชี้นำ
หรือผลักดันให้เกิดการเล่นขึ้นนั้น
มิใช่การเล่นอิสระ

🧚‍♀️การเล่นจึงเป็นการเรียนรู้
เป็นการฝึกฝน ให้เกิดความเข้าใจ
ให้เกิดเป็นทักษะหลากหลายด้าน
เป็นการเรียนรู้ด้วยความเบิกบาน
ไม่รู้เบื่อ…….🧚‍♀️

Read more…

little forest

กรกฎาคม 30, 2566

เด็กเรียนรู้จากการทำตาม และเป็นฟองน้ำดูดซับสิ่งรอบตัว

พัฒนาการของเด็กเปรียบได้กับฟองน้ำที่ดูดซับจากสิ่งรอบตัวของเขาจากภายนอก

ทั้งจากที่เห็นได้ คือ พฤติกรรมที่แสดงออก
และระดับที่ลึกลงไปคือด้านในจิตใจทั้งตัวตนของคนที่อยู่รอบข้างเขา

little forest

กรกฎาคม 30, 2566

เลี้ยงเด็กตามธรรมชาติ
(Natural childhood)

ธรรมชาติของวัยอนุบาลคือการเล่น เล่นอย่างอิสระ

การไม่ขัดจังหวะการเล่นของเด็กถือเป็นการเคารพสิทธิให้เด็กได้สร้างจินตภาพได้อย่างเต็มที่

เข้าใจธรรมชาติการเติบโตของเด็กอย่างเป็นลำดับขั้น ไม่เร่งรัดการอ่านเขียน

little forest

กรกฎาคม 30, 2566

อนุบาลแบบบ้าน : ทำงานบ้าน งานครัว งานสวน

พื้นฐานการบ่มเพาะจิตวิญญานดวงหนึ่งเกิดจากกิจกรรมภายในบ้านผ่านการลงมือทำ ‘will’

ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัว และงานสวน ล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและกิจวัตรของคนเรา

little forest

กรกฎาคม 30, 2566

ทำกิจกรรม เหมือนทำเล่นๆ

ถ้าเราสามารถนำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม เหมือนกับเป็นการทำเล่นๆ เด็กจะรู้สึกผ่อนคลายไปด้วย

เพียงแต่ครูจะต้องรู้ว่า เราไม่ได้ทำมันเล่นๆ หากร้องเพลง เราจะร้องให้จบเพลง ผิดถูกไม่เป็นไร อารมณ์ขันจะช่วยได้

อ่านเพิ่ม…

little forest

กรกฎาคม 30, 2566

Warning: Undefined array key "offset_start" in /home/613938.cloudwaysapps.com/juaxezjdkp/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122