อยากเห็นต้นไม้ สายไฟ และคน อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข

100 ฿

เมื่อต้นไม้ไม่ขึ้นพันสายไฟ ก็ลดโอกาสที่สายไฟพันกันเป็นเงื่อนตาย และย้อยลงมาจนไม่ปลอดภัยกับเราได้

10,000 / 56,160 บาท

 

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้ไหมว่าถ้าตัดต้นไม้อย่างถูกวิธี

 • ต้นไม้จะแข็งแรง ดูแลง่าย กิ่งไม่หักง่าย ปลอดภัยต่อคนเดินถนนและรถ
 • กิ่งงอกเป็นที่เป็นทางไม่พันสายไฟ ทำให้จัดระเบียบสายไฟได้ง่าย
 • ไม่ต้องตัดบ่อย เจ้าหน้าที่ทำงานน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต้นไม้ผุพัง ต้นไม้ผอมแห้ง สายไฟเกี่ยวพันต้นไม้ เกิดจากการตัดต้นไม้ไม่ถูกวิธี ซึ่งไม่เป็นไร เพราะเราเปลี่ยนได้

ตัดต้นไม้ให้ถูกวิธี ช่วยให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรง ดูแลง่าย ไม่พันสายไฟได้

ลองสังเกตตามถนน หรือในสถานที่ต่างๆ เราจะเห็นกิ่งกระโดง (กิ่งผอมๆ ที่ชี้ขึ้นฟ้า) บ่อยๆ กิ่งกระโดงเหล่านี้เป็นตัวบอกว่า … และทำให้ต้นไม้ [เป็นยังไง]

เมื่อการไฟฟ้ามาทำสายไฟจะเจอกิ่งไม้ที่ขึ้นไม่เป็นระเบียบ ทำให้การไฟฟ้าต้องจ้างคนมาจัดต้นไม้ด้วยความรวดเร็ว และตัดไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ กทม. ต้องมาตัดแต่งบ่อยขึ้น วนไป . . .

ถ้าตัดได้ถูกต้อง จะช่วยลดงานตัดต้นไม้ของ กทม. จาก 2 เดือนตัดครั้ง เหลือปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น

ทำแล้วดีอย่างไร

เราอยากจะจัดเวิร์คชอปตัดต้นไม้ให้กับ กทม. เริ่มต้น 3 เขต ได้แก่ เขตบางรัก … โดยช่วงเช้าจะเป็นการแบ่งปันความรู้และข้อมูลเพื่อให้เข้าใจกัน รอบบ่ายจะฝึกตัดแต่งต้นไม้จริง 10 ต้นในเขตนั้นๆ เพื่อให้ได้เข้าใจจากการลงมือทำจริง แล้วสามารถเริ่มติดตามผลได้เลย

คนในชุมชนได้เข้าใจเจ้าหน้าที่และมีส่วนร่วมดูแลต้นไม้ในเมือง เห็นแล้วภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่ตนเองอยู่

ลงขันแล้ว ทำอะไรบ้าง

จัดเวิร์คชอปตัดต้นไม้ให้กับ กทม. 5 เขต

 1. นัดวันจัดเวิร์คชอปกับเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้
 2. ชวนคนในชุมชนมาเรียนและตัดแต่งพร้อมเจ้าหน้าที่
 3. จัดเวิร์คชอป
  • ช่วงเช้าจะเป็นการแบ่งปันความรู้และข้อมูลเพื่อให้เข้าใจกัน
  • ช่วงบ่ายจะฝึกตัดแต่งต้นไม้จริง 10 ต้นในเขตนั้นๆ เพื่อให้ได้เข้าใจจากการลงมือทำจริง
 4. ติดตามผลและอัพเดท ทุก 1 เดือน

ยอดลงขันเท่าไร

56,160 บาท

 • วิทยากรสอนตัดแต่งต้นไม้
 • อุปกรณ์เครื่องมือตัดต้นไม้
 • ขนกิ่งก้านที่ตัดไปย่อยเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้

เปิดให้ร่วมลงขัน

กันยายน – ตุลาคม 2565

ร่วมออกแรงโดย

Progression Tress : เริ่มคิด แบ่งปันความรู้ และสอนตัดแต่งต้นไม้

ชุมชนพูนสุข – Poonsuk Planet : ร่วมคิด

Progression Tress logoPoonsuk Planet logo