อยากเห็นเด็กเติบโตอย่างอุ่นหัวใจ

50 ฿

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย สนุกกับการเรียนรู้ เข้าใจโลก มีใจที่มั่นคงและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ในชีวิต

12,500 / 30,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือนิทานดีอย่างไร

เพราะเด็กที่เติบโตอย่างอบอุ่นหัวใจ เริ่มต้นได้ด้วยนิทาน

นิทานสามารถเปิดจินตนาการ ทำให้เด็กๆ เข้าใจโลก ผู้คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมได้ เด็กจึงได้เรียนรู้ทั้งการปฏิสัมพันธ์กับคน ปกป้องตัวเอง ก้าวผ่านอุปสรรคและความกลัว เชื่อใจตัวเอง มั่นใจตัวเอง เติบโตอย่างมั่นคง ผ่านการเล่าอย่างสร้างสรรค์เสริมจินตนาการ

เปิดโลกใบโตของเด็ก
พร้อมเปิดใจและเปลี่ยนโลกของผู้ใหญ่


ส่งนิทานที่ดีให้เด็กด้อยโอกาส ได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และอบอุ่นหัวใจ

เราอยากให้เด็กแต่ละคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นหัวใจ มีศักยภาพเต็มเปี่ยมด้วยอิสระของแต่ละคน

อีกทั้งช่วงโควิดมีเด็กที่หยุดช่วงการเรียนไป เรามองเห็นว่านิทานจะช่วยเติมเต็มทั้งความรู้ การเข้าสังคม การเข้าใจโลก และฟื้นฟูความสดใสสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ได้

“หนังสือนิทานสักเรื่องคงเป็นเสมือนเพื่อนและเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆ ที่มีค่าทางจิตใจและต่อยอดทางความคิดและความสุขให้กับพวกเขา”

 

 

เรียนรู้อย่างสมวัย

เพราะเด็กในแต่ละวัยมีพัฒนาการในเรื่องที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ที่เหมาะกับช่วงวัยจึงสำคัญต่อศักยภาพและหัวใจของเด็ก

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมวัยตามช่วงอายุของเด็กๆ กิจกรรมง่ายๆ ที่ทำได้คือการอ่านนิทานให้เด็กฟังเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับพวกเขา นิทานจึงเป็นเหมือนจุดเชื่อมให้ทุกคนให้ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งภายในครอบครัว หรือชุมชน

ให้อะไรบ้าง

 

หนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น

นิทาน ในสวนลับ The secret garden : เด็กหญิงกำพร้า ผู้พลิกฟื้นสวนลับ เพื่อเยียวยาตัวเองและผู้อ่านในเวลาเดียวกัน

“สิ่งแปลกอย่างหนึ่งในบรรดาหลายๆ สิ่งของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ของคนเรา คือ สิ่งที่เป็นประหนึ่งปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นแก่คนท้อถอยในชีวิต

ทำให้คนนั้นเกิดมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป มีกำลังที่จะต่อสู้ต่อไป ปาฏิหาริย์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ อึกทึกครึกโครมแต่อย่างใด”

นิทาน โลกที่เราอยู่ : นิทานอุ่นละมุน ที่สอนให้เด็กๆ รู้จักกับสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้

ทั้งดวงดาว โลก สิ่งมีชีวิต รวมถึงผู้คนที่แตกต่างและหลากหลาย ประตูบานแรกให้เด็กๆ ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตบนโลกอย่างมีความสุข

ให้ใครบ้าง

ชุมชนคนจนเมือง

 • เด็กในครอบครัวรายได้น้อย เด็กๆ ในชุมชนแออัด
 • ทั้งในชุมชนคนจนเมือง และในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด

ลงขันแล้ว ทำอะไรบ้าง

ส่งต่อการเล่าอย่างมีอิสระและสร้างสรรค์ สู่หัวใจเด็กน้อยที่จะเติบใหญ่ในวันหน้า

แม่อ่านหนังสือนิทานกับลูก

 1. ชุมชนเขียนกิจกรรม ซึ่งใช้นิทานเป็นสื่อในการทำกิจกรรม เช่น ครอบครัวในชุมชนขอหนังสือนิทานเพื่อนำไปอ่านให้ลูกฟัง หรือเติมหนังสือนิทานที่มีคุณภาพให้กับห้องสมุดในแต่ละชุมชน
  • กิจกรรม เช่น พี่สอนน้องอ่านหนังสือ (เด็กในชุมชนที่โตกว่ามาอาสาอ่านให้น้องฟัง)
  • ให้แต่ละบ้านมายืมนิทานจากห้องสมุดชุมชนได้ ทำให้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
 2. เราจัดหนังสือนิทานให้ตามเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ ตามที่ชุมชนแจ้งความต้องการมา
 3. หากอยู่ในกรุงเทพฯ พลเมืองอาสาจะเข้าไปกิจกรรมเล่านิทานสุดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ในชุมชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง และส่งต่อการเล่าและเล่นอย่างสร้างสรรค์ต่อไป
  • หากเป็นต่างจังหวัดจะส่งพัสดุไป

ยอดลงขันเท่าไร

30,000 บาท

 • ค่าหนังสือนิทาน 200 เล่ม เฉลี่ยเล่มละ 150 บาท (นิทานมีหลายราคา 85-245 บาท/เล่ม)
 • ค่าเดินทางไปจัดกิจกรรม
 • ค่าส่งหนังสือนิทานไปยังชุมชน

เปิดให้ร่วมลงขัน

กรกฎาคม – กันยายน 2565

ร่วมออกแรงโดย

พลเมืองอาสา ตั้งโครงการ ส่งมอบหนังสือ และจัดกิจกรรมเล่านิทานสร้างสรรค์

ครูศูนย์เด็กเล็ก คณะกรรมการชุมชน ผู้ปกครองในชุมชน ระบุลักษณะหนังสือนิทานตามที่ตัวเองและชุมชนต้องการ

อยากร่วมจัดกิจกรรม ติดต่อพลเมืองอาสา

 

โลโก้ พลเมืองอาสา

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนเงิน

, , ,