Synbiotics ให้อาหารไปกับทหาร

Synbiotics คือ แพคคู่ มีทั้งโพรไบโอติกส์ และพรีไบโอติกส์

มีงานวิจัยพบว่า ถ้าแถมเสบียงไปด้วย มีแนวโน้มที่กองทัพทหาร (โพรไบโอติกส์) จะอยู่รอดไปถึงที่หมาย (ลำไส้ใหญ่ของเรา) ได้มากกว่า

ขอบคุณ

หนังสือ Microbiota อวัยวะที่ถูกลืม, หมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
(หนังสือเล่มนี้ดีมากๆ คุณหมอเขียนได้เข้าใจง่ายมาก และโพรไบโอติกส์เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ)