โยเกิร์ตที่ดีต่อลำไส้ เลือกอย่างไร

  • ฉลากระบุว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ อาจเขียนว่า “Live cultures” หรือ “Active cultures”
  • เลือกรสธรรมชาติ ไม่เติมน้ำตาลหรือปรุงรสเพิ่ม
  • เลือกแบบไขมันต่ำ ซึ่งก็คือใช้นมไขมันต่ำเป็นสารตั้งต้น

แบคทีเรียที่จัดเป็นแม่ทัพเก่งกาจ ควรเลือกมาเสริมทัพคือ Bifodobacterium animalis, Bifodobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus