ยาที่ออกฤทธิ์กับทางเดินอาหาร มีผลต่อแบคทีเรียในลำไส้

ยาที่ออกฤทธิ์กับทางเดินอาหาร เช่น ยาลดกรด ยาลดการดิบตัวของลำไส้หรือยาระบาย จะรบกวนความสงบสุขของเหล่าแบคทีเรียในลำไส้ ถ้ากินบ่อยหรือมากวนแรงๆ ก็ทำให้ประชากรแบคทีเรียในลำไส้เสียสมดุลไปได้